ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1. Тази политика за поверителност се отнася за интернет страницата на Камарата на частните съдебни изпълнители ("уеб сайта"), в това число основна интернет страница на КЧСИ, интернет страница "Интеграционна платформа за изпълнителните дела" и интернет страница "Регистър на публичните продажби". Политиката покрива обработката на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

2. За целите на Регламента за защита на личните данни, ние сме АДМИНИСТРАТОР на лични данни и всякакви запитвания относно обработката на Вашите данни трябва да се адресират към Длъжностното лице за защита на данните г-н Софроний Иванов, тел: 02/980 77 32, e-mail: [email protected].

3. като използвате "уеб сайта", Вие се съгласявате с тази политика.

 

Информация, която събираме

4. Ние събираме лични данни, единствено, ако са предоставени директно от Вас - Вашия имейл адрес, име, домашен или служебен адрес и телефонен номер, които подавате с изрично съгласие, за да можете да ползвате услугите на "уеб сайта", да заявявате и получавате справки от Централен регистър на длъжниците (ЦРД).

5. Ние използваме аналитични и статистически инструменти, с които наблюдаваме детайли на вашите посещение на "уеб сайта" и ресурсите, които достъпвате, което включва, но не е ограничено от, трафик данни, локация, уеб логове, и други данни от комуникацията (които не ви идентифицират персоланлно)

6. Информацията за плащане (данни по платежни нареждания), която се генерира, когато заплащате издаването на справка от ЦРД се получава при нас и се съхранява от нас. Информацията се обработва съгласно стриктни протоколи за сигурност на плащанията. Ние споделяме вашите лични данни с обработващите плащанията, но само за целта на завършване на съответната операция. Обработващите нямат право да използват вашите лични данни за други цели, освен за изпълнение на съответното плащане, и имат изрично изискване за запазване на конфиденциалност на вашите лични данни и данни за плащание.

 

Използване на вашата информация

7. Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента.

8. Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва едиствено за предоставяне на услуги към вас и/или за изпълнение на договорните ни задължения с вас.

 

Предоставяне на вашата информация

9. Ако не желаете вашите данни да се използват от нас, вие имате възможност да оттеглите съгласието си като се свържете с нас директно на посочените по-долу адрес, телефон, имейл.

10. Ние ви информираме, че ние не предоставяме идентифицираци лични данни на трети страни.

 

Контрол на използването на вашите данни

11. Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме вашите данни или искате да коригирате сългасието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените контакти.

 

Къде съхраняваме и трансферираме данните ви

12. Информацията, която предоставяте се съхранява единствено на нашите сървъри и само за целите на вашата регистрация за издаването на справки.

13. Ние не трансферираме вашите данни към трети страни и не използваме облачни услуги.

14. Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни, едиствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания.

15. Вие имате право да се откажете от съхранението на личните ви данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените контакти.

 

Сигурност

16. предаването на информаия по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към "уеб сайта"; всякаква такава трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще прилагаме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.

17. Когато сме ви дали (или вие сте създали) парола за използване на услуги от "уеб сайта", вие носите отговорност за запазване на конфиденциалността на паролата си. Вие трябва да изберете нивото на сложност на паролата.

 

Линкове към трети страни

18. Вие можете да намерите линкове към интернет страниците на трети страни. Тези уеб сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

 

Използване на "бисквитки"

19. "Уеб сайта" на КЧСИ използва "бисквитки". Ние използваме бисквитките са събираме информация за използването на нашите услуги и да предоставим статистическа информация за посещенията в нашия сайт. Тази информация не ви идентифицира персонално - тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на "уеб сайта". Където с еползват, тези бисквитки се свалят автоматично на вашия компютър. Съхраняват се на твърдия диск на компютъра ви. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройките, което ви дава възможност да откажете бисквитките. Относно публикувани реклами на сайта ни от рекламодатели, техните сайтове също може да ползват бисквитки, върху които ние нямаме контрол.

 

Вашите права

20. Регламента за защита на личните данни ви дава право на достъп до личните ви данни, които има при нас. Вие като потребител с регистрация можете да променяте/актуализирате вашите лични данни.

21. Вие имате право на корекция на съгласията, лимитиране на обхвата на съгласията, прекратяване на обработването, заличаване на личните данни (в рамките на законоустановеното). За упражняване на правата си, моля да се свържете с нас.

 

Промени в Политиката

22. Ние може периодично да актуализираме политиката, поради което ви окуражаваме периодично да я преглеждате, да за установявате как защитаваме вашите лични данни.

 

При всякакви въпроси, коментари или искания относно Политиката за поверителност, може да се свържете с нас на адрес:

гр. София, ул. "Пиротска" №7, ет.4; тел: 02/980 82 58; e-mail: [email protected]