По-долу можете да намерите списък със законови норми, които регулират дейността на частните съдебни изпълнители, както и тарифата за услугите им: