Тип Имущество
Машини и съоръжения
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
гр. Русе, ул. Слатинска № 1, база ВИП АЛ 07 ЕООД
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
30.05.2024 11:00
ВИД НА ТЪРГА
Явен търг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Частен съдебен изпълнител

ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832

РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че на 30.05.2024 г. в 11:00 ч. в гр. Русе, ул.”Слатинска” № 1, базата на „ВИП АЛ 07“ ЕООД, по изпълнително дело 20248320400197, ще се проведе явен търг с устно наддаване на следните движими вещи, собственост на ”ГЛОБЪЛ КЪНЕКТ ГРУП”ЕООД, ЕИК: 202779506, С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.РУСЕ, УЛ. ИВАН ВЕДЪР № 1 - в качеството му на ДЛЪЖНИК, както следва:

 

Обект на оценка

Бр.

Начална цена  лв/бр.

1.

Етикираща машина – SEMY LABELING MACHINE CX-BYT

2

706

2.

Машина за пълнене на течности – LIQUID FILLING MACHINE SFCZ-6

2

1118

3.

Машина за броене на таблетки – CAPSULE/TABLET COUNTING MACHINE YL-4

2

1958

4.

Работно място за работа в обезпрашена среда – CLEAN BENCH HS 1300 U

2

1609

5.

Машина за пресоване на таблетки – TABLET PRESS MACHINE ZP 9

2

1922

6.

Лабораторни стерилизатори – AUTOCLAVE SQ-H80

1

824

7.

Лабораторни стерилизатори – AUTOCLAVE SQ-D100

1

1099

8.

Лабораторни стерилизатори – AUTOCLAVE SQ-D130

1

1099

9.

Лабораторни стерилизатори – AUTOCLAVE SQ-D220

1

1648

Върху посочените начални цени се дължи ДДС!

                                   

Търгът започва в 11:00 ч. на 08.05.2024 г. на адрес гр. Русе, ул.”Слатинска” № 1, базата на „ВИП АЛ 07“ ЕООД. За участието не се внася задатък. Вещите се предлагат последователно в избран от съдебният изпълнител ред. Всяка вещ се предлага устно по определената начална цена за търга. Цената се обявява три пъти. Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдебният изпълнител предлага вещта на по-висока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите, съдебният изпълнител предлага вещта на още по-висока цена. Ако предлаганата цена не бъде приета, съдебният изпълнител обявява купувача, предложил по-ниската цена и предава вещта срещу заплащане в брой. Ако обявеният купувач не плати незабавно в брой приетата цена, той се отстранява от участието в търга. За оглед на вещите – 0893507272.

 

 

21.05.2024 г.                                     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. РУСЕ                                                                                                       /И. ХАДЖИИВАНОВ/

 

 

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт
Публикувано на 8 април 2024 г. в 08:39 часа
ХРАНИТЕЛНА и ПОИЛНА ЛИНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ
5 780.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сандрово
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 10:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 09:43 часа
Машини и съоръжения
18 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Щръклево
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 09:56 часа
Машини и съоръжения
61 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Щръклево
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 26 април 2024 г. в 18:04 часа
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ
109 990.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Караманово
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00