Тип Имущество
Машини и съоръжения
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сандрово
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 10:00
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

6454 / 05.04.2024

Изпълнително дело №: 20228330400338

 

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 30.04.2024 г. до 30.05.2024 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следното имущество, собственост на КОРАЛУС ЕООД, а именно:

 

ХРАНИТЕЛНА и ПОИЛНА ЛИНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ, СЪСТАВЛЯВАЩИ СЕ ОТ:

 

 1. Тръби за хранителна линия – 78 бр. с дължина 3.10 м.

 2. Хранилки – 270 бр., елипсовидни, ROXEL

 3. Лебедки за хранителна линия – 3 бр.

 4. Поилки – 108 бр. с дължина 3 м., с по 12 поилки на тръба

 5. Лебедки за поила линия – 4 бр.

 6. Тръби за охлаждане, хромникелови, тип „фогинк“ – 30 бр. с дължина 6 м.

 7. Дюзи за „фогинк“ – 60 бр.

 8. Компютър FANCOM – 1 бр.

 9. Аларма FANCOM – 1 бр.

 10. Управление за „фогинк“ – АВВ

 11. Охладителни пити – комплект: 2 бр. с размери 1.5 м. Х 2.4 м. и 6 бр. с размери 1м. Х 2.4 м., всички с дебелина 10 см.

 12. Въжета – стоманени – 5 мм, 3 мм, 1.5 мм.

НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 5 440.00 лв.Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00ч. до 15:00ч. за оглед на имуществото.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ОББ АД с IBAN BG 49 UBBS 8002 103 938 7550, BIC: UBBSBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 30.05.2024 г., участвалите в публичната продан на 31.05.2024 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имущество на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 5 април 2024 г. в 16:23 часа
медицинско оборудване
706.00 лв.
Начална цена
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
гр. Русе, ул. Слатинска № 1, база ВИП АЛ 07 ЕООД
ВИД НА ТЪРГА
Явен търг
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 30.05.2024 до 01.01.1970
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.01.1970 02:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 09:43 часа
Машини и съоръжения
18 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Щръклево
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 23 април 2024 г. в 09:56 часа
Машини и съоръжения
61 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Щръклево
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 26 април 2024 г. в 18:04 часа
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ
109 990.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Караманово
ВИД НА ТЪРГА
Публична продан
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00