ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
4 359.42 кв.м
Населено място
с. Стрелец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 26.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Стрелец, общ. Стара Загора, за който е отреден УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  VI-36, 37 от квартал 21 по ПУП на с. Стрелец, утвърден със Заповед № 2916/14.11.2008г., целият с площ от 5 488кв.м, заедно с построената в имота ОРАНЖЕРИЯ с площ от 4 359.42кв.м., въведена в експлоатация съгласно Удостоверение Уве-69/30.03.2010г. на Община Стара Загора, заедно с всички подобрения и приращения в имота, при граници на УПИ: от три страни улици, УПИ IV-38,39, който имот е образуван от обединяването на УПИ VI-36, УПИ VII-36, УПИ VIII-37 и УПИ IX-37. 

Ивелина Любенова Биволова
РЕГ. № ЧСИ
869
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов" № 95, ет.2, офис 3
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 633038
Мобилен телефон
0888774465; 0893615681
уебсайт
Публикувано на 16 април 2024 г. в 10:45 часа
Производствен имот
35 519.00 кв.м
1 152 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Воловарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Бончева Манджурова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:30
Публикувано на 14 май 2024 г. в 14:20 часа
Производствен имот
503.00 кв.м
32 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Арнаутито
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00