ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
1332
Имоти
86
МПС
170
Имущество

1 от 7 до 7 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 22 февруари 2024 г. в 11:17 часа
Други
109.00 кв.м
26 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
ЖИЛИЩНА СГРАДА със зала за тихи игри със застроена площ от 109 кв.м., на два етажа, въведена в експлоатация съгласно удостоверение №12/25.08.2008 г. на Главен архитект на Община Тополовград
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.03.2024 до 18.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2024 09:00
Публикувано на 22 февруари 2024 г. в 10:09 часа
Парцел
755.00 кв.м
5 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 755 кв.м., съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87374.571.312 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ямбол, в местност „ПОД ЯЗОВИРА”,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.03.2024 до 18.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2024 09:00
Публикувано на 21 февруари 2024 г. в 17:22 часа
Къща с парцел
62.00 кв.м
8 100.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Маломирово
Адрес
½ ид.ч. от дворно място в с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30, цялото с площ от 1775квм, съставляващо ПИ № ІХ-255 в кв.23, ведно с цялата, реална собственост върху построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 62кв
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.03.2024 до 18.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2024 14:00
Публикувано на 21 февруари 2024 г. в 16:53 часа
Други
53.00 кв.м
28 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.03.2024 до 18.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2024 14:00
Публикувано на 21 февруари 2024 г. в 15:05 часа
Други
566.00 кв.м
6 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.03.2024 до 18.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2024 09:00
Публикувано на 21 февруари 2024 г. в 15:04 часа
Други
798.00 кв.м
7 992.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 18.03.2024 до 18.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2024 09:00
Публикувано на 23 януари 2024 г. в 08:03 часа
Други
74.00 кв.м
40 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул.Бистрица №12
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 26.01.2024 до 26.02.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.02.2024 12:30