ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
1860
Имоти
105
МПС
210
Имущество

1 от 12 до 16 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 16 май 2022 г. в 16:06 часа
Парцел с къща
1 940.00 кв.м
11 376.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
1780/1940 идеални части от дворно място в с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, на ул.”Н.Петрини”№11, цялото с площ от 1940квм, представляващо УПИ ІХ-261 в кв.67, ведно с двуетажна жилищна сграда , навес, лятна кухня и подобрения
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00
Публикувано на 16 май 2022 г. в 15:59 часа
Парцел
1 595.00 кв.м
1 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
Празно дворно място в с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, на ул.”Сакар”, с площ от 1595 кв.м., представляващо УПИ ІІІ-261 в кв.67
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00
Публикувано на 4 май 2022 г. в 15:32 часа
Други
566.00 кв.м
8 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 09:00
Публикувано на 4 май 2022 г. в 15:30 часа
Други
798.00 кв.м
10 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
. ОВЧАРНИК със застроена площ от 798 кв.м., построен в поземлен имот 116006 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.589 дка,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 09:00
Публикувано на 3 май 2022 г. в 17:15 часа
Парцел с къща
99.00 кв.м
51 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, ул. Юндола №1-3
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 23.05.2022 до 23.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2022 09:00
Публикувано на 26 април 2022 г. в 17:10 часа
Земеделска земя
3 286.00 кв.м
27 454.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
. Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 23.05.2022 до 23.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2022 09:00
Публикувано на 26 април 2022 г. в 17:09 часа
Земеделска земя
16 998.00 кв.м
141 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ, с площ от 16 998 кв.м., с начин на ползване – Нива, с трайно предназначение на територията – Земеделска, категор
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 23.05.2022 до 23.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2022 09:00
Публикувано на 20 април 2022 г. в 12:58 часа
Земеделска земя
5 475.00 кв.м
1 712.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Оман
Адрес
поземлен имот с идентификатор 53504.8.63, област Ямбол, община Болярово, с. Оман, м. ГАЙДОВА КЪШЛА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 5475 кв. м,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 23.05.2022 до 23.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2022 14:00
Публикувано на 20 април 2022 г. в 12:56 часа
Земеделска земя
3 566.00 кв.м
1 112.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Оман
Адрес
поземлен имот с идентификатор 53504.8.66, област Ямбол, община Болярово, с. Оман, м. ВАНКОВ ТРАП, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 3566 кв. м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 23.05.2022 до 23.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2022 14:00
Публикувано на 20 април 2022 г. в 12:54 часа
Земеделска земя
11 512.00 кв.м
3 592.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Оман
Адрес
поземлен имот с идентификатор 53504.8.69, област Ямбол, община Болярово, с. Оман, м. ШИКОВА КОРИЯ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 11 511 кв. м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 16.05.2022 до 16.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2022 14:00
Публикувано на 19 април 2022 г. в 17:01 часа
Земеделска земя
13 596.00 кв.м
4 928.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калчево
Адрес
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.40.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Калчево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с.Калчево, местност ДЪЛГИЯ ГЕРЕН, с площ от 13596 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 16.05.2022 до 16.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2022 09:00
Публикувано на 19 април 2022 г. в 16:27 часа
Земеделска земя
3 550.00 кв.м
1 288.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Калчево
Адрес
1/3 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35609.51.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Калчево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с.Калчево, местност МИТЕВА МОГИЛА, с площ от 3550 кв.м.
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 16.05.2022 до 16.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2022 09:00