ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
3439
Имоти
182
МПС
127
Имущество

-11 от 0 до 64 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 12:30 часа
Други
629.00 кв.м
8 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 31.07.2020 до 31.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.09.2020 12:45
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 12:27 часа
Други
417.00 кв.м
13 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 31.07.2020 до 31.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.09.2020 12:45
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 12:25 часа
Други
366.00 кв.м
26 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 31.07.2020 до 31.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.09.2020 12:45
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 12:14 часа
Други
426.00 кв.м
15 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 31.07.2020 до 31.08.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.09.2020 12:45
Публикувано на 24 юли 2020 г. в 14:22 часа
Двустаен апартамент
66.70 кв.м
32 112.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 14, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги Бенковски” № 2, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.521.53.4.14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:24 часа
Земеделска земя
7 499.00 кв.м
2 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.44.86 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност ЮРЕНЯ, с площ: 7499 кв.м., трайно предназначение на тер
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:23 часа
Земеделска земя
5 999.00 кв.м
2 336.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива, с трайно предназначение на територията – Земеделска, категория
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:21 часа
Земеделска земя
3 999.00 кв.м
1 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.27.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност КОЛЕВИ ЕГРЕЦИ, с площ: 3999 кв.м,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:20 часа
Земеделска земя
8 998.00 кв.м
3 504.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор 66737.35.155 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Скалица, местност БЕЛИ ГРОБИЩА, с площ: 8998 кв.м., трайно предназначение н
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:18 часа
Земеделска земя
12 499.00 кв.м
4 872.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 66737.18.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с.Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност МЕКЕНЯ, с площ 12499 кв.м., трайно предназначение на територията: Земе
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:16 часа
Земеделска земя
5 285.00 кв.м
2 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.20.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност БИМБАЛА, с площ 5285 кв.м., трайно предназначение на територията: Земед
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:14 часа
Земеделска земя
8 142.00 кв.м
3 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.19.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност КАЛЮВКА, с площ 8142 кв.м., трайно предназначение на територията: Земед
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00