ПЛОЩ
662.00 кв.м
Населено място
с. Дерманци
Адрес
ул. "Дърман" № 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20688.500.2035 /две нула шест осем осем точка пет нула нула точка две нула три пет/, находящ се в с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1905/28.11.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 06.04.2021 г., адрес на поземления имот: с. Дерманци, ул. „Дърман № 9, площ: 662, кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), при граници и съседи на имота: № 20688.500.2034, № 20688.500.2031, № 20688.500.2030, № 20688.500.2073, № 20688.500.158, № 20688.500.2033.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №672/22<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –Василена Спасова – съдебен деловодител, тел. 0879 071 603, <br />email: <a href="[email protected]">spasova_v @velislavpetrov.com</a></str

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 26 април 2024 г. в 17:21 часа
Парцел
230.00 кв.м
14 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Дунав" № 11
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 21.05.2024 до 21.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.06.2024 14:00
Публикувано на 7 май 2024 г. в 17:12 часа
Парцел
592.00 кв.м
5 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бежаново
Адрес
ул. "Плевен"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 14:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 16:32 часа
Парцел
1 979.00 кв.м
19 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
пл. "Васил Левски" № 58
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 28.05.2024 до 28.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2024 14:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 16:57 часа
Парцел
4 003.00 кв.м
539.07 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Белиш
Адрес
местност "Петолъчката"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 14:00