ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
130.00 кв.м
Населено място
гр. Завет
Адрес
ул.Лудогорие № 45
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в строителните граници на град Завет, община Завет, област Разград, на улица Лудогорие № 45 /четиридесет и пет/, съставляващо съгласно плана на града, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год, ЧИ на ПУП със Заповед № УД-02-476/30.11.2015г., УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI-1479 /единадесет римско тире хиляда четиристотин седемдесет и девет арабско/ от квартал 88 /осемдесет и осем/, с площ 750 кв.м. /седемстотин и петдесет квадратни метра/, при граници: улица Лудогорие, УПИ XII – За производствени и складови дейности, УПИ XV-468, УПИ XVI-1376 и УПИ Х-466, заедно с 2-ри жилищен етаж, състоящ се от три стаи и сервизни помещения от построената в същото дворно място ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с декларирана застроена площ по данъчна оценка 130 кв.м. /сто и тридесет квадратни метра/ и построения в същото дворно място ГАРАЖ с декларирана застроена площ по данъчна оценка от 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт