ПЛОЩ
5 040.00 кв.м
Населено място
с. Клокотница
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 /една трета/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI /единадесет римско/ в квартал 1 /първи/ по действащия кадастрален и регулационен план на с. Клокотница, община Хасково, област Хасково, одобрен със заповеди: кадастрален план № 139/90г., регулационен план № 139/90г. и № 1237/93г., площ на имота: 5 040.00 кв.м. /пет хиляди и четиридесет квадратни метра/, при граници и съседи на УПИ: от трите страни улица, УПИ - XIV, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл.485, ал.4 от ГПК, в размер на 12 633.60 лв. (дванадесет хиляди шестстотин тридесет и три лева и шестдесет стотинки).

Николета Маринова Кавакова
РЕГ. № ЧСИ
929
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 620506
Мобилен телефон
0894746460
Публикувано на 9 май 2024 г. в 17:03 часа
Парцел
784.00 кв.м
985.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малко градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 11:30
Публикувано на 9 май 2024 г. в 17:05 часа
Парцел
562.00 кв.м
419.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малко градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 11:30
Публикувано на 9 май 2024 г. в 17:10 часа
Парцел
562.00 кв.м
419.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малко градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 11:00