ПЛОЩ
2 350.00 кв.м
Населено място
с. Васил Левски
Адрес
село Васил Левски, община Опан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Васил Левски, Община Опан, обл. Стара Загора, цялото с площ от 2 350 кв. м. (две хиляди триста и петдесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ IV ‑ 98 (четвърти ‑ деветдесет и осем), с неприложена  улична регулация за 150 кв. м. (сто и петдесет квадратни метра) към улица ок 103‑ок 105, целият от 2 200 кв. м. (две хиляди и двеста квадратни метра), а съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. № 7407013567/19.09.2022 год. издадена от Община Опан с площ от 2 261 кв.м. /две хиляди двеста шестдесет и един квадратни метра/ в квартал 53 (петдесет и три) по плана на селото,  при граници: от изток и юг ‑ улица, от запад ‑ УПИ V ‑ 100, УПИ VI ‑ 101, УПИ VII ‑ 102, от север ‑ УПИ III ‑ 99.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Публикувано на 25 март 2024 г. в 09:34 часа
Парцел
487.00 кв.м
11 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Маргарита Любомирова Димитрова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 09:04 часа
Парцел
1 216.00 кв.м
14 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ястребово
Адрес
село Ястребово, община Опан
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 15 април 2024 г. в 10:23 часа
Парцел
905.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Братя Кунчеви
Адрес
село Братя Кунчеви, община Стара Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Публикувано на 14 май 2024 г. в 14:08 часа
Парцел
1 475.00 кв.м
1 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козаревец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кръстьо Петров Ангелов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00