ПЛОЩ
2 189.00 кв.м
Населено място
гр. Свети Влас
Адрес
гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР,  обл. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
1860.68/2189 кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в гр. СВЕТИ ВЛАС, общ. НЕСЕБЪР,  обл. БУРГАС, а именно: 
1860.68/2189 кв.м. /хиляда осемстотин и шестдесет цяло шестдесет и осем стотни квадратни метра от две хиляди сто осемдесет и девет квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11538.501.471 /единадесет хиляди петстотин тридесет и осем, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин седемдесет и едно/, находящ се в гр.Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-332/258.02.2011 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на поземления имот: гр.Свети Влас, п.к.8229, „Чайка”, с площ от 2189 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и девет квадратни метра/ по нотариален за учредяване на договорна ипотека акт № 22, том 2, дело № 1496, вх.рег.№ 1692/19.03.2008 г. на АВ-Несебър, а по кадастрална карта - с площ от 2282 кв.м. /две хиляди двеста осемдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг курортно-рекреационен обект, номер по предходен план: 402, квартал: 24-А, парцел: III, съседи: 11538.501.470, 11538.501.469, 11538.501.527, 11538.501.494, който е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-402 /парцел трети за имот четиристотин и две/, в квартал 24-А /двадесет и четири - буква „А”/ по.плана на гр. Свети Влас, общ.Несебър, обл.Бургас.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: В ИМОТА Е ПОСТРОЕНА СГРАДА, КОЯТО НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАЖБА.
 
             GPS координати            N 42° 42`41.17``
                  E 27° 45`42.42``
Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0884335114
уебсайт
Публикувано на 9 април 2024 г. в 10:47 часа
Парцел
1 092.00 кв.м
12 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. ПОМОРИЕ, местност „ПРОМИШЛЕНА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 15:30
Публикувано на 9 април 2024 г. в 10:52 часа
Парцел
1 044.00 кв.м
12 168.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. ПОМОРИЕ, местност „ПРОМИШЛЕНА“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 15:30
Публикувано на 26 април 2024 г. в 09:14 часа
Парцел
4 852.00 кв.м
60 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Равадиново
Адрес
с. Равадиново, общ. Созопол
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:00
Публикувано на 26 април 2024 г. в 12:53 часа
Парцел
4 318.00 кв.м
17 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Синеморец
Адрес
местност Свети Пантелей
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 14:00