ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
65.43 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
ж.к. Дружба бл. 112
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (една шеста) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68134.1500.2408.9.24 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, пет, нула, нула, точка, две, четири, нула, осем, точка, девет, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителен директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бл. 112 (сто и дванадесет), вх. Б (буква Б), ет. 3 (трети), ап. 24 (двадесет и четири); самостоятелният обект се намира на етаж 3 (трети) в сграда с идентификатор 68134.1500.2408.9 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, пет, нула, нула, точка, две, четири, нула, осем, точка, девет), брой надземни етажи 6 (шест), брой подземни етажи 0 (нула), предназначение: жилищна сграда – многофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.2408 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, пет, нула, нула, точка, две, четири, нула, осем); предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 65,43 (шестдесет и пет цяло и четиридесет и три) кв. м, прилежащи части: избено помещение № 24 (двадесет и четири) с площ 4,87 (четири цяло осемдесет и седем стотни) кв. м и 1,460 % (едно цяло четиристотин и шестдесет хилядни върху сто) ид. части от общите части на сградата; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обекти с идентификатори 68134.1500.2408.9.23, 68134.1500.2408.9.25, под обекта – обект с идентификатор 68134.1500.2408.9.21, над обекта – обект с идентификатор 68134.1500.2408.9.27

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 18 април 2024 г. в 13:25 часа
Двустаен апартамент
76.26 кв.м
242 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Бързарица № 26, ет. Първи жилищен, ап.2, СО-Район Овча Купел
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:30
Публикувано на 25 април 2024 г. в 14:04 часа
Двустаен апартамент
59.49 кв.м
230 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 15:53 часа
Двустаен апартамент
63.39 кв.м
152 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район „Надежда", ж. к. „Надежда", бл. 216, вх. Г, ет. 3, ап. 85
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 11:00
Публикувано на 9 май 2024 г. в 14:55 часа
Двустаен апартамент
57.04 кв.м
144 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к Люлин 3, бл. 387, етаж 9, ап. 53
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 10:00