ПЛОЩ
996.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

             1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.234.28 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, двеста тридесет и четири, точка, двадесет и осем/, находящ се в землището на град Русе, община Русе, област Русе, местност КРАЙ ЛОМА, с площ: 996 кв. м. /деветстотин деветдесет и шест квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Зеленчукова градина; категория на земята: 0 /нула/; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 104028, при съседи: 63427.234.29, 63427.234.57, 63427.234.44, 63427.234.27.

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт
Публикувано на 4 април 2024 г. в 17:22 часа
Земеделски имот
3 000.00 кв.м
628.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 744/2018г. - с. Екзарх Йосиф, м. АЛАМУРДЖИКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 09:24 часа
Земеделски имот
501.00 кв.м
392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстеник
Адрес
ИД 1201/2023г. - с. Тръстеник, общ. Иваново, местност ДВЕ ПЕЧАЛБИ
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 09:43 часа
Земеделски имот
1 988.00 кв.м
600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстеник
Адрес
ИД 1201/2023г - с. Тръстеник, общ. Иваново, местност ЛОЗЯТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.06.2024 09:00
Публикувано на 2 май 2024 г. в 09:29 часа
Земеделски имот
1 527.00 кв.м
960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пепелина
Адрес
ИД 1332/2023 - с. Пепелина, общ. Две могили, обл. Русе, местност АЛАН ДЕРМЕН
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00