ПЛОЩ
34 300.00 кв.м
Населено място
с. Радювене
Адрес
местност "Кайряка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.456.490  (шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, четиристотин и деветстотин), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-74/30.11.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, находящ се в землището на село Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, адрес на поземления имот: местност „КАЙРЯКА“ („БУРУНДЖУКА“), с площ 34300  кв. м. (триста и четири хиляди и триста квадратни метра), трайно предназначение на територията: Горска, начин натрайно ползване: Широколистна гора, стар идентификатор: № 69523.456.110 (шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, четиристотин петдесет и шест, точка, сто и десет), номер на предходен план: няма, при съседи: № 69523.456.142, № 69523.456.1007, № 69523.456.500, № 69523.12.52, № 69523.456.144, № 69523.456.489, № 69523.456.488, № 69523.456.143.

 <br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №2405/21<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –  Бетина Бонева, тел. 0875 308 460, <br />email: <a href="mailto: [email protected]"> [email protected]

ong>

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:31 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 123.41 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:32 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 082.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
571.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:34 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 100.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00