ПЛОЩ
7 994.00 кв.м
Населено място
гр. Смядово
Адрес
местност "Боаза"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

3/4 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 67708.51.13, находящ се в област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, местност БОАЗА, вид собственост: частна, вид територия: Земеделска, категория 4, НТП Нива, с площ от 7994 квадратни метра, стар номер 051013, при съседи: 67708.51.886; 67708.51.885; 67708.54.844; 67708.51.307 .

Местоположение на поземления имот спрямо строителните граници на населеното място, в което се намира: от 1 до 3 км.

Местоположение на поземления имот спрямо пътната мрежа с трайна настилка: до 1 км.

Имотът представлява обработваема земеделска земя, предназначена за отглеждане на едногодишни селскостопански култури. Достъп до имота се осъществява по път без трайна настилка.

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 20 март 2024 г. в 10:47 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност АДА БАХЧА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00
Публикувано на 20 март 2024 г. в 10:49 часа
Земеделска земя
5 999.00 кв.м
4 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност АДА БАХЧА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00
Публикувано на 20 март 2024 г. в 10:51 часа
Земеделска земя
2 499.00 кв.м
1 980.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност АДА БАХЧА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00
Публикувано на 20 март 2024 г. в 10:53 часа
Земеделска земя
7 059.00 кв.м
5 076.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност АДА БАХЧА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 09:00