ПЛОЩ
1 000.00 кв.м
Населено място
с. Николаевка
Адрес
с. Николаевака, м-ст Малкая
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51584.122.30 (пет едно пет осем четири точка едно две две точка три нула), находящ се в село Николаевка, община Суворово, област Варна, местност "МАЛКАЯ", с площ от 1000кв.м. (хиляда квадратни метра), представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Ливада, трета категория на земята. При граници и съседи на поземления имот: 51584.123.25, 51584.122.31, 51584.122.26, 51584.122.29 .

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 26 март 2024 г. в 16:06 часа
Земеделски имот
2 000.00 кв.м
2 544.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Аврен
Адрес
с. Аврен, м-ст Под село
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 13:15
Публикувано на 26 март 2024 г. в 16:15 часа
Земеделски имот
4 000.00 кв.м
5 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Аврен
Адрес
с. Аврен, м-ст Волски мета
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 13:45
Публикувано на 2 май 2024 г. в 14:18 часа
Земеделски имот
569.00 кв.м
356.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци , м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 15:15
Публикувано на 2 май 2024 г. в 14:21 часа
Земеделски имот
548.00 кв.м
336.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстиково
Адрес
с. Тутраканци , м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 15:30