ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
3 914.00 кв.м
Населено място
с. Ръжево Конаре
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Драгомира Димитрова Митрова
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63567.88.82 (шест три пет шест седем точка осем осем точка осем две), находящ се в с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/10.03.2011г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 18.03.2019г., с адрес на поземления имот: с. Ръжево Конаре, с площ: 3 914 кв.м. /три хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За стопански двор,  номер по предходен план: парцел: 88.82 – за производствени и складови дейности, при съседи: 63567.88.81, 63567.88.182, 63567.88.80, 63567.88.70, ВЕДНО с построената в имота:

СГРАДА с идентификатор № 63567.88.82.1 (шест три пет шест седем точка осем осем точка осем две точка едно), със застроена площ 428 кв.м. /четиристотин двадесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: Складова база, склад, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота.

ВЕДНО с трайно прикрепените в имота инсталации, машини, съоръжения и оборудване  за производство на етерични масла,  подробно описани в експертния  доклад -Дестилационен апарат с изолация;  Кош за зареждане на суровини; Кожухотръбен топлообменник;  Флорентински съд; Газова инсталация за природен газ; Трезор;  Басейн за мека вода; Сграда с омекотителна система;  Пасарелка;  Ел.инсталация.

 

Драгомира Димитрова Митрова
РЕГ. № ЧСИ
828
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител"№54, ет.1, ап.4
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 269000
Мобилен телефон
0898624257
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:04 часа
Производствен имот
16 733.00 кв.м
308 901.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стамболийски
Адрес
Машинен двор юг, местност Хладилника
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 25.05.2024 до 25.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.06.2024 14:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 16:49 часа
Производствен имот
737.00 кв.м
715 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Куртово Конаре
Адрес
с.Куртово Конаре, общ. Съединение, местност "Божилова къща"
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Бойка Георгиева Андреева
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 11:00