ПЛОЩ
2 019.00 кв.м
Населено място
с. Дуранкулак
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.05.2024 до 04.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ (една втора) ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с. Дуранкулак, общ. Шабла, област Добрич, с площ 4038 (четири хиляди тридесет и осем) квадратни метра, с идентификатор 24102.31.276 (две, четири, едно, нула, две, точка, три, едно, точка, две, седем, шест) по кад. карта на с. Дуранкулак, номер по предходен план – 31276, предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10м), в местността „ДО СЕЛОТО“, при граници и съседи: 24102.31.135, 24102.31.275, 24102.31.273, ведно с построените в имота съгласно скица: друг вид сграда за обитаване със застроена площ 86 (осемдесет и шест) квадратни метра с идентификатор 24102.31.276.1 (две, четири, едно, нула, две, точка, три, едно, точка, две, седем, шест, точка, едно), селскостопанска сграда със застроена площ 30 (тридесет) квадратни метра с идентификатор 24102.31.276.2 (две, четири, едно, нула, две, точка, три, едно, точка, две, седем, шест, точка, две), селскостопанска сграда със застроена площ 20 (двадесет) квадратни метра с идентификатор 24102.31.276.3 (две, четири, едно, нула, две, точка, три, едно, точка, две, седем, шест, точка, три), селскостопанска сграда със застроена площ 10 (десет) квадратни метра с идентификатор 24102.31.276.4 (две, четири, едно, нула, две, точка, три, едно, точка, две, седем, шест, точка, четири). 
 Описание: съгласно нотариален акт имотът е незастроен, а по скица са отразени 4 сгради. Дворното място е разположено на терен с малка денивелация от югозапад на югоизток. Ограден само от северозападания край с метална мрежа на колове, от останалите три страни – неограден, със свободен достъп. В северозападния край има кладенец с воден стълб 3,5м, без представени документи за регистрация в Басейнова дирекция. Земята не се обработва, дворът е покрит с трева и ниски храсти, не са обособени пътеки за движение. Имотът не се стопанисва. Сграда №1 е едноетажна, масивна, смесени основи – каменни и бетонови, стени тухлен зид – без външна мазилка, дограма единична дървена. Сградата е снабдена с ел. Инсталация и ВиК. Включва вход от югозапад, входно антре и две стаи. Строена е 1953г. Има следи от влага по пода и основите на стените отвън и вътре, теч около комини, дограма на прозорци – прогнила, дървени врати деформирани. Сграда № 2 не е намерена при огледа – съборена селскостопанска сграда. Сграда № 3 е едноетажна, масивна, бетонови основи, стени – тухлен зид без външна и вътрешна мазилка, покривна дървена конструкция покрита с битумни керемиди. Дограма – единична дървена за прозорци, няма монтирана вратаСнабдена е с ел. Инсталация, ползва се за натурно помещение. Строителство – 1984г. Сграда № 4 е едноетажна с каменни основи, стени – тухлен зид без външна и вътрешна мазилка, покрив – дървена конструкция покрита с цигли, дограма дървена единична зая прозорци и врата, няма инсталации. Година на построяване – 1966г.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: възбрана № 56, том ІІ, дв. вх. рег. № 2773/06.12.2023г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 5 април 2024 г. в 09:11 часа
Парцел
682.00 кв.м
4 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Змеево
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:00
Публикувано на 10 април 2024 г. в 08:48 часа
Парцел
1 250.00 кв.м
1 224.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полковник Дяково
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 22 април 2024 г. в 09:58 часа
Парцел
550.00 кв.м
20 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
Адрес
ул."Тунджа" №108
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.05.2024 до 04.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.06.2024 10:00
Публикувано на 22 април 2024 г. в 10:04 часа
Парцел
606.00 кв.м
9 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.05.2024 до 04.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.06.2024 11:00