ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
398.00 кв.м
Населено място
гр. Ветрен
Адрес
кв. 142
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

4.) УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI (шест) – общ. в кв. 142 (сто четиридесет и две) по плана за регулация и застрояване на гр. Ветрен, с площ от 398 кв. м. (триста деветдесет и осем квадратни метра), одобрен със заповед № 53/24.07.1990 г., при граници на имота: улица, УПИ VII-общ., УПИ XIV-общ., УПИ V-общ.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 8 640,00 лв. (осем хиляди шестстотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 17 април 2024 г. в 17:02 часа
Парцел
385.00 кв.м
7 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветрен
Адрес
кв. 38
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 15:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 17:05 часа
Парцел
435.00 кв.м
8 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветрен
Адрес
кв.142
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 15:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 17:07 часа
Парцел
356.00 кв.м
6 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветрен
Адрес
кв. 142
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 15:00
Публикувано на 17 април 2024 г. в 17:13 часа
Парцел
675.00 кв.м
13 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
Адрес
кв. 172
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 15:30