ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
4 984.00 кв.м
Населено място
с. Румянцево
Адрес
местност "Лъките"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63327.230.8 по КК и КР на село Румянцево, община Луковит, област Ловеч, одобрени със Заповед РД 18-1908/28.11.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ЛЪКИТЕ“, с площ 4984 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: НИВА, 3-та категория на земята, предишен идентификатор: няма, номер по преходен план 069021, при съседни имоти с идентификатори: 63327.230.10, 63327.230.11, 63327.500.941, 63327.230.7, 63327.230.9, както и всички трайни подобрения в имота.

НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на осн. чл. 485, във вр. с чл. 468 от ГПК е в размер на 10 680 /десет хиляди шесттотин и осемдесет лв / лева.

Румен Йорданов Димитров
РЕГ. № ЧСИ
880
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 12, ет.2, хотел "Ловеч"
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 601137; 068 601138
Мобилен телефон
0877550288
уебсайт
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:31 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 123.41 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:32 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 082.76 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
571.91 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Горно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00
Публикувано на 16 април 2024 г. в 16:34 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 100.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
местност "Долно Бранище"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.05.2024 до 07.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2024 14:00