ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Панорама, Регулация
Етаж
9
ПЛОЩ
81.47 кв.м
Населено място
с. Проглед
Адрес
к-с Роял Лодж, м. Томов чучур, неработещ комплекс
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Апартамент №А – 92 - 2 /"а" - деветдесет и две, две/, съгласно документ за собственост на две нива, находящ се на девети и на десети етаж, в секция "А" на Ваканционен апартаментен комплекс, построен в Урегулиран поземлен имот I - 35019 /първи за имот с планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и деветнадесет/, находящ се в землището на с. Проглед, м. "Томов чучур", общ. Чепеларе, област Смолян с идентификатор на поземеления имот 58517.35.19 /пет, осем, пет, едно, седем, точка, три, пет, точка, едно, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ по документ за собственост от 5 962.00 кв.м. /пет хиляди деветстотин шестдесет и два квадратни метра/, при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 85817.35.21, 85817.35.14 и 85817.209.1, който самостоятелен обект /апартамент/ по документ за собственост е с площ от 115.55 кв.м. /сто и петнадесет цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра/, състоящ се на първо ниво: дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, антре и тераса, на второ ниво - спалня и склад при съседи: коридор, асансьор, стълбище, двор и апартамент № А 91-2, заедно с 0.82 % /нула цяло и осемдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сгради „А“ и „В“ латинско и толкова идеални части от правото на строеж върху Урегулиран поземлен имот I - 35019 /първи за имот с планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и деветнадесет/, находящ се в землището на с. Проглед, м. "Томов чучур", общ. Чепеларе, област Смолян, и който апартамент съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58517.35.19.1.189 /пет, осем, пет, едно, седем, точка, три, пет, точка, едно, девет, точка, едно, точка, едно, осем, девет/, с адрес: с. Проглед, м. Томов чучур, вх. А, ет. 9, ап. 92, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по кадастрална карта от 81.47 кв.м. /осемдесет и едно цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, находящ се на 9 /девети/ етаж на сграда с идентификатор 58517.35.19.1 с предназначение: апартаментен хотел, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.35.19, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - самостоятелен обект с идентификатор 58517.35.19.1.188 /пет, осем, пет, едно, седем, точка, три, пет, точка, едно, девет, точка, едно, точка, едно, осем, осем/, под обекта - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58517.35.19.1.184 /пет, осем, пет, едно, седем, точка, три, пет, точка, едно, девет, точка, едно, точка, едно, осем, четири/, над обекта - няма.

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555