ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
43.50 кв.м
Населено място
с. Алеково
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Цанкова
СРОК
от 27.04.2024 до 27.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.05.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в с. Алеково, ул. 37-ма № 1, общ. Свищов, а именно:

МАСИВЕН ГАРАЖ с площ от 43.50 /четиридесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.метра, находящ се в ДВОРНО МЯСТО от 1800 /хиляда и осемстотин/ кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот II /втори/ в кв. 86 /осемдесет и шести/ по подробния устройствен план на с. Алеково, обл. Велико Търново, при граници: на север и изток –улици, на юг – Петър Петров Бялков и на запад – Стефан Георгиев Чалъков.

Ивелина Борисова Цанкова
РЕГ. № ЧСИ
896
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Васил Левски” №27, вход "В", ет.0, ап.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
0899 677540
Мобилен телефон
0879841444