ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Интернет
Етаж
1
ПЛОЩ
80.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 20.05.2024 до 20.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

         ЖИЛИЩЕ (АПАРТАМЕНТ) със застроена площ 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, състоящ се от спалня, детска стая, кухня, баня-клозет, два коридора и балкон, намиращо се на първи етаж от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, заедно с две избени помещения в западната част на сградата със застроена площ 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, заедно с ½ (една втора) идеална част от таванските помещения и от общите части на сградата и заедно със съответната идеална част от дворното място, в което е построена и което е съсобствено с държавата, цялото с площ 485 кв.м. /четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/, намиращо се в град Русе, община Русе, област Русе, квартал Здравец, улица Алея Горска теменуга № 4 /четири/, който съгласно кадастралната карта на гр. Русе, одобрена със Заповед № РД-18-19/15.12.2007г., с последно изменение, засягащо самостоятелния обект от 20.08.2018г., представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 63427.7.21.1.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, двадесет и едно, точка, едно, точка, едно/ на адрес град Русе, община Русе, област Русе, квартал Здравец, алея Горски теменуги № 4 /едно/, етаж 1 /едно/ в жилищна еднофамилна сграда сграда с идентификатор 63427.7.21.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, двадесет и едно, точка, едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.21 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, двадесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ 80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, прилежащи части: две изби в западната част на сградата, ½ /една втора/ идеална част от тавана и общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – имот с идентификатор 63427.7.21.1.2, и заедно със съответната идеална част от дворното място, в което е построена сградата, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.7.21 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, двадесет и едно/ на адрес град Русе, община Русе, област Русе, алея Горски теменуги № 4 /четири/, целият с площ 513 кв.м. /петстотин и тринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начина на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 58 /петдесет и осем/, квартал: 649 /шестстотин четиридесет и девет/, при съседи: 63427.7.231, 63427.7.57, 63427.7.109, заедно с всички подобрения и приращения в имота.

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт