ПЛОЩ
420.00 кв.м
Населено място
гр. Ветово
Адрес
гр. Ветово
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Дворно място с площ от 420 (четиристотин и двадесет) квадратни метра, представляващо поземлен имот № 2022 в квартал 103 по плана на гр. Ветово, Община Ветово, при граници за целия имот: поземлен имот № 1133, поземлен имот II-1131, поземлен имот ХVI-1132, поземлен имот XV-1132 и от една страна улица – по данни от нотариален акт, а по данни от скица имот № 603.2022 по поправка на кадастрален план на гр. Ветово, одобрен със Заповед № 1178/20.11.2009г., ЕКАТТЕ: 10803 с площ от 421 (четиристотин двадесет и един) квадратни метра, при съседи: 10803.603.1133 – двор; 10803.603.1131 – двор; 10803.603.1132 – двор; 10803.603.1951 – улица.

Цветанка Стойчева Георгиева
РЕГ. № ЧСИ
760
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул. "Хан Крум" № 2, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 838040
Мобилен телефон
0888460772
Публикувано на 10 май 2024 г. в 09:04 часа
Парцел
38 300.00 кв.м
235 699.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каран Върбовка
Адрес
ИД 635/2023г - с. Каран Върбовка /ЯЗОВИР/
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 09:00
Публикувано на 10 май 2024 г. в 09:06 часа
Парцел
8 000.00 кв.м
52 704.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каран Върбовка
Адрес
ИД 636/2023г. - с Каран Върбовка, м. АЯЗМОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 09:00
Публикувано на 10 май 2024 г. в 09:15 часа
Парцел
670.00 кв.м
3 623.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Мартен
Адрес
ИД 788/2022 - гр. Мартен
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.07.2024 09:00
Публикувано на 13 май 2024 г. в 07:07 часа
Парцел
2 259.00 кв.м
14 393.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писанец
Адрес
с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 09:00