ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
Етаж
6
ПЛОЩ
43.74 кв.м
Населено място
гр. Силистра
ОКРЪЖЕН СЪД
Силистра
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Петров Георгиев
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

-1/2 идеални части от:

-САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 66425.500.3077.6.23, находящ се в гр. Силистра, ул. „Александър Стамболийски“ № 19, ет. 6, ап. 23, намиращ се в сграда с идентификатор 66425.500.3077.6, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3077, с предназначение за самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, с площ от 43.74 кв.м. и прилежащи части: изба № 23; 1.81% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници и съседи имоти с идентификатори: 66425.500.3077.6.22; 66425.500.3077.6.24; 66425.500.3077.6.19  

Георги Петров Георгиев
РЕГ. № ЧСИ
767
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Силистра, ул."Отец Паисий" №5, ет.1
Окръжен съд
Силистра
Телефон
086 833929  
Мобилен телефон
0888 655232