ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
800.00 кв.м
Населено място
гр. Долна Оряховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/3 идеални части от недвижим имот: представляващ земя с площ 800 кв. м. заедно с построените в него: къща, находяща се в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, ул. „Бачо Киро” № 13, год. на построяване 1973 год., къща на един етаж, РЗП на обекта 78 кв.м., РЗП на обсл. части: мазе 16 кв.м. и таван 78 кв.м,. РЗП на обекта второстепенна сграда 2 кв.м. ЕККАТЕ 22232, Планоснимачен № 1409 от кадастрален план, одобрен със заповед № 212 от 1984 год., УПИ XIV, кв. 96 по застроителен и регулационен план от 1984 год, а съгласно скица на община Горна Оряховица: поземлев имот ХІV-1409 в кв. 98 с площ 700 кв.м., при граници и съседи от две страни улици.

Дияна Живкова Колева-Стефанска
РЕГ. № ЧСИ
728
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул."Васил Левски" №13, етаж -1, сграда №1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 600033; 062 605082
Мобилен телефон
0887576714
Публикувано на 13 май 2024 г. в 08:44 часа
Къща с парцел
660.00 кв.м
4 406.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Виноград
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 09:50 часа
Къща с парцел
1 970.00 кв.м
4 876.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сушица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 09:54 часа
Къща с парцел
1 630.00 кв.м
5 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сушица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:17 часа
Къща с парцел
760.00 кв.м
3 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сушица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:00