ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 400.00 кв.м
Населено място
гр. Долна Оряховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дияна Живкова Колева-Стефанска
СРОК
от 19.05.2024 до 19.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/6 идеални части от недвижим имот - земя, с площ 1 400 кв. м., находящ се в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, ул. „Ст. Караджа”, ЕККАТЕ 22232, Планоснимачен № 1116 от кадастрален план, одобрен със заповед №212 от 1984 год., УПИ Х, кв.108 по застроителен и регулационен план одобрен през 1984 год., при граници и съседи от две страни улици

Дияна Живкова Колева-Стефанска
РЕГ. № ЧСИ
728
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул."Васил Левски" №13, етаж -1, сграда №1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 600033; 062 605082
Мобилен телефон
0887576714
Публикувано на 16 май 2024 г. в 10:01 часа
Парцел
1 470.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Недан
Адрес
с. Недан, общ. Павликени
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 01.06.2024 до 01.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.07.2024 10:30
Публикувано на 16 май 2024 г. в 14:09 часа
Парцел
2 400.00 кв.м
4 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ресен
Адрес
с. Ресен, общ. Велико Търново, на ул. „Синчец“ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:30
Публикувано на 23 май 2024 г. в 13:06 часа
Парцел
1 280.00 кв.м
3 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козловец
Адрес
с.Козловец, общ.Свищов
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 02.06.2024 до 02.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.07.2024 11:00
Публикувано на 4 юни 2024 г. в 08:45 часа
Парцел
928.00 кв.м
41 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беляковец
Адрес
с. Беляковец, общ.Велико Търново
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 10.06.2024 до 10.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2024 10:00