ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
70.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Сердика
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 14.06.2024 до 15.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.07.2024 09:00
ОПИСАНИЕ

ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/, находяща се в гр. София, кв. „Орландовци“, ул. „Русалка“ №7А /седем, буква „А“/, състояща се от две стаи, хол, кухня, антре, баня – тоалетна, отдолу с мазе с площ 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/ и отгоре с таван с площ от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/, построена в дворно място с площ 279 кв.м. /двеста седемдесет и девет квадратни метра/, съставляващо имот с идентификатор №68134.507.1160 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и седем, точка, хиляда сто и шестдесет/, която съгласно скица представлява СГРАДА с идентификатор №68134.507.1160.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и седем, точка, хиляда сто и шестдесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата от 21.11.2013 г., с адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. „Русалка“ №7а /седем, буква „а“/, със застроена площ от 78 кв.м. /седемдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор №68134.507.1160 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, петстотин и седем, точка, хиляда сто и шестдесет/.

*Забележка: На публичната продан е изнесена само гореописаната сграда без дворното място, в което е построена!

Стефан Христов Петров
РЕГ. № ЧСИ
921
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр.София, ул. "Солунска" № 19, Бизнес сграда
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 700 03; 02 9438375; 02 9622235
Публикувано на 27 май 2024 г. в 14:50 часа
Къща
58.00 кв.м
13 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Красна поляна", ул."304" № 13
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 11:00