ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
1690
Имоти
108
МПС
137
Имущество

1 от 12 до 22 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 26 септември 2022 г. в 14:57 часа
Други
109.00 кв.м
35 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
ЖИЛИЩНА СГРАДА със зала за тихи игри със застроена площ от 109 кв.м., на два етажа, въведена в експлоатация съгласно удостоверение №12/25.08.2008 г. на Главен архитект на Община Тополовград, находяща се в източната част на общински УПИ VI - 1751 в кв. 32
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 26 септември 2022 г. в 14:22 часа
Други
82.00 кв.м
16 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Тополовград ул."Малко Търново" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 26 септември 2022 г. в 12:15 часа
Земеделска земя
39 998.00 кв.м
16 546.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Филипово
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №76100.83.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Филипово, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с. Филипово, местност ДРУМА, с предназначение на територията: земеделска земя, нач
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 26 септември 2022 г. в 11:40 часа
Други
2 517.00 кв.м
53 100.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
УПИ VІ в гр.Тополовград, кв.93А, Индустриална зона, с площ от 2517квм, а административен адрес гр. Тополовград, ул. България №2, ведно с построената в имота МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА на ДВА ЕТАЖА, с РЗП 1512квм
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 23 септември 2022 г. в 17:06 часа
Земеделска земя
23 161.00 кв.м
8 580.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владимирово
Адрес
6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11435.10.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владимирово, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с.Владимирово, местност МАЛЪК ЯРАН, с предназначение на територията: Горска,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 23 септември 2022 г. в 17:04 часа
Земеделска земя
7 615.00 кв.м
2 816.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владимирово
Адрес
5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11435.15.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владимирово, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с.Владимирово, местност КОШЕВИТЕ НИВИ, с предназначение на територията: зем
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 23 септември 2022 г. в 17:01 часа
Земеделска земя
3 550.00 кв.м
1 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владимирово
Адрес
4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11435.19.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владимирово, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с.Владимирово, местност ДУВАН ДЕРЕ, с предназначение на територията: земеде
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 23 септември 2022 г. в 16:59 часа
Земеделска земя
3 504.00 кв.м
1 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Владимирово
Адрес
3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11435.21.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Владимирово, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с.Владимирово, местност СЮРЮКЛИЙТА, с предназначение на територията: земеде
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 23 септември 2022 г. в 16:56 часа
Земеделска земя
4 990.00 кв.м
2 168.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орлов дол
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53895.161.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Орлов дол, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с.Орлов дол, местност КРУШАКА, с предназначение на територията: земеделска земя
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 23 септември 2022 г. в 16:54 часа
Земеделска земя
3 968.00 кв.м
1 624.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орлов дол
Адрес
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53895.540.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Орлов дол, община Тополовград, област Хасково, с адрес на поземления имот: с.Орлов дол, местност КАВРЪКОВО ЛОЗЕ, с предназначение на територията: земед
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 15:00
Публикувано на 21 септември 2022 г. в 16:02 часа
Земеделска земя
7 519.00 кв.м
2 752.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златари
Адрес
1/2 идеална част от НИВА в земл. на с. Златари, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с площ от 7.520 дка., в м. ВИРА, представляваща по кадастралната карта на селото поземлен имот с идентификатор 30956.33.78, област Ямбол, община Тунджа, с. Златари, м. ВИРА, вид тери
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 09:00
Публикувано на 21 септември 2022 г. в 15:59 часа
Земеделска земя
4 070.00 кв.м
1 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златари
Адрес
1/2 идеална част от НИВА в земл. на с. Златари, общ. Тунджа, обл. Ямбол, с площ от 4.070 дка., в м. ГЕРЕНА, представляваща по кадастралната карта на селото поземлен имот с идентификатор 30956.23.42,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 17.10.2022 до 17.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2022 09:00