ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2961
Имоти
226
МПС
281
Имущество

1 от 12 до 64 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:46 часа
Парцел
8 627.00 кв.м
36 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7251 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 8 627 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 07.12.2020 до 07.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.01.2021 14:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:44 часа
Парцел
496.00 кв.м
3 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 496 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 07.12.2020 до 07.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.01.2021 09:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:43 часа
Парцел
3 277.00 кв.м
17 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор с идентификатор № 27382.500.7249 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ от 3 277 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 07.12.2020 до 07.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.01.2021 14:00
Публикувано на 26 октомври 2020 г. в 16:41 часа
Парцел
4 680.00 кв.м
22 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, п.к. 8700, ул. Александър Стамболийски 170, с площ от 4 680 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 07.12.2020 до 07.01.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.01.2021 09:00
Публикувано на 23 октомври 2020 г. в 14:29 часа
Парцел
5 000.00 кв.м
25 963.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.3566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 5000квм,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 22.11.2020 до 22.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.12.2020 14:00
Публикувано на 8 октомври 2020 г. в 10:27 часа
Парцел
1 360.00 кв.м
5 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стралджа
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69660.501.518 по КК и кадастралните регистри на гр. Стралджа, на ул. Крали Марко №6А, незастроен, целият с площ 1360 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Публикувано на 7 октомври 2020 г. в 16:09 часа
Парцел
336.00 кв.м
25 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, ул. „Пейо К. Яворов”,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Публикувано на 6 октомври 2020 г. в 17:13 часа
Други
836.00 кв.м
18 856.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лалково
Адрес
СГРАДИ, построени с отстъпено право на строеж в държавен поземлен имот с идентификатор 43116.22.253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лалково, община Елхово, НТП За стопански двор, с площ 84527 кв. м, със стар номер 000253,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 14:00
Публикувано на 6 октомври 2020 г. в 15:23 часа
Земеделска земя
1 385.00 кв.м
336.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тенево
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: нива, цялата с площ от 1.385 дка в местността "Старите лозя", четвърта категория, съставляваща имот № 042192 по КВС на с. Тенево, Община "Тунджа", ЕКАТТЕ 72240, при граници на имота: имот № 042190, им
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Публикувано на 6 октомври 2020 г. в 15:07 часа
Други
656.00 кв.м
14 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Маломир
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: масивна едноетажна сграда, застроена на площ от 656.00 кв.м., построена в отстъпено право на строеж в поземлен имот № 105015, целият с площ от 1.030 дка, находящ се в землището на с. Маломир, ЕКАТТЕ 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Публикувано на 6 октомври 2020 г. в 15:05 часа
Парцел с къща
780.00 кв.м
2 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Маломир
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: жилище с площ от 60.00 кв.м. и навес с площ от 40.00 кв.м., заедно с дворното място, съставляващо поземлен имот № 891, целият с площ от 780.00 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00
Публикувано на 3 октомври 2020 г. в 15:02 часа
Земеделски имот
4 099.00 кв.м
762.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Борисово
Адрес
¼ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 05520.39.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борисово, общ. Елхово, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с. Борисово, местност КАСАЮРТ, с площ от 4099 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 10.11.2020 до 10.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.12.2020 09:00