ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
1236
Имоти
91
МПС
123
Имущество

1 от 12 до 14 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 12 юни 2024 г. в 15:56 часа
Земеделска земя
3 000.00 кв.м
1 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орешник
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 53802.39.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Орешник, общ. Тополовград, обл. Хасково , адрес на имота: с.ОРЕШНИК
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 15:00
Публикувано на 12 юни 2024 г. в 15:06 часа
Други
1 810.19 кв.м
250 326.53 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
гр.Тополовград
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 15:00
Публикувано на 12 юни 2024 г. в 14:19 часа
Други
27 159.00 кв.м
556 101.39 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гранитово
Адрес
СВИНЕКОМПЛЕКС С.ГРАНИТОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.07.2024 до 15.08.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2024 14:00
Публикувано на 20 май 2024 г. в 11:22 часа
Парцел с къща
53.00 кв.м
28 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 14:00
Публикувано на 17 май 2024 г. в 17:03 часа
Други
109.00 кв.м
24 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
ЖИЛИЩНА СГРАДА със зала за тихи игри със застроена площ от 109 кв.м., на два етажа, въведена в експлоатация съгласно удостоверение №12/25.08.2008 г. на Главен архитект на Община Тополовград
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 15:00
Публикувано на 16 май 2024 г. в 11:28 часа
Парцел
870.00 кв.м
4 872.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Роза
Адрес
ДВОРНО МЯСТО, незастроено, находящо се в с РОЗА, общ. Тунджа, обл. Ямбол, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ XV , целият с площ от 870 кв.м., в квартал 4 по плана на селото
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00
Публикувано на 16 май 2024 г. в 11:25 часа
Парцел
920.00 кв.м
5 152.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Роза
Адрес
ДВОРНО МЯСТО, незастроено, находящо се в с РОЗА, общ. Тунджа, обл. Ямбол, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ XI , целият с площ от 920 кв.м., в квартал 4 по плана на селото
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00
Публикувано на 16 май 2024 г. в 11:23 часа
Парцел
1 890.00 кв.м
10 584.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Роза
Адрес
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с РОЗА, общ. Тунджа, обл. Ямбол, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ УПИ VIII , целият с площ от 1890 кв.м., в квартал 4 по плана на селото
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 17:14 часа
Земеделска земя
3 902.00 кв.м
22 704.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87374.43.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, бивш имот № 043067, находящ се землището на гр. Ямбол, в местността „АЕЦИТЕ” целият с площ от 3902 кв.м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00
Публикувано на 15 май 2024 г. в 16:52 часа
Гараж
23.21 кв.м
19 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 11.06.2024 до 11.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.07.2024 09:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 11:22 часа
Земеделска земя
8 100.00 кв.м
1 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.57.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Долен герен”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 8100 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00
Публикувано на 25 април 2024 г. в 11:19 часа
Земеделска земя
6 000.00 кв.м
1 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 27382.67.491 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, в местността „Сухата река”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: Нива, с площ 6000 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 14:00