ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
1846
Имоти
146
МПС
197
Имущество

1 от 12 до 29 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 16:55 часа
Други
4 554.00 кв.м
82 350.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Савино
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 65036.27.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Савино, Община Тунджа, с адрес  с.Савино, Община Тунджа, в местността „Чалъка” с площ  4554 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 16:54 часа
Други
4 667.00 кв.м
42 837.21 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Савино
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 65036.27.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Савино, Община Тунджа, с адрес с.Савино, Община Тунджа, в местността „Чалъка” с площ 4667 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 16:49 часа
Други
3 990.00 кв.м
16 951.50 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Савино
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 65036.27.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Савино, Община Тунджа, с адрес с.Савино, Община Тунджа, в местността „Чалъка” с площ 3990 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 15:59 часа
Многостаен апартамент
130.42 кв.м
124 648.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, ул. Георги Сава Раковски №58, ет. 5, ап. 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 14:53 часа
Тристаен апартамент
78.54 кв.м
67 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, жк „Златен рог” бл.13, вх. Г, ет. 6, ап. 87
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 14:14 часа
Други
5 535.00 кв.м
9 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Воден
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142002 с площ от 5.535 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, з местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 506 кв. м. - разрушена, заедно със всички подо
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 14:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 14:12 часа
Други
4 851.00 кв.м
8 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Воден
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 142001 с площ, с площ от 4.851 дка, с начин на трайно ползване - Стопански двор, в местността „До село", V категория на земята, заедно с построената в мястото СГРАДА - КРАВАРНИК, със застроена площ от 483 кв. м. - разрушена, заедно със в
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 13:11 часа
Парцел
4 680.00 кв.м
21 427.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, п.к. 8700, ул. Александър Стамболийски 170, с площ от 4 680 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 14:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 13:09 часа
Парцел
3 277.00 кв.м
16 848.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор с идентификатор № 27382.500.7249 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ от 3 277 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 14:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 13:07 часа
Парцел
496.00 кв.м
3 974.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 496 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 14:00
Публикувано на 22 ноември 2021 г. в 12:56 часа
Парцел
8 627.00 кв.м
36 115.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7251 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 8 627 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 14:00
Публикувано на 19 ноември 2021 г. в 13:00 часа
Други
566.00 кв.м
8 820.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчи кладенец
Адрес
ОВЧАРНИК със застроена площ от 566 кв.м., построен в поземлен имот 116007 по карта на възстановената собственост, находящ се в землището на с. Овчи кладенец, общ. Тунджа, с площ 4.710 дка,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 09:00