ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2751
Имоти
227
МПС
257
Имущество

-11 от 0 до 55 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 16:38 часа
Земеделска земя
3 169.00 кв.м
2 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бояджик
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 05952.1.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Бояджик, община Тунджа, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: с.Бояджик, местност Мандаджийски Рът, с площ: 3169 кв.м., т
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 14:18 часа
Други
9 276.00 кв.м
315 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дражево
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 23501.31.18 и сгради
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 13:38 часа
Други
11 130.00 кв.м
56 246.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ханово
Адрес
бивше училище
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 12:01 часа
Двустаен апартамент
66.72 кв.м
3 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
1/12 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ № 179, находящ се в гр. Ямбол, ул. Крали Марко № 80, вх. В, ет. 10, ап. 179, представляващ самостоятелен обект идентификатор № 87374.542.139.3.179, със застроена площ от 66.72 кв.м, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 25,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 11:30 часа
Земеделска земя
7 007.00 кв.м
165.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тамарино
Адрес
1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. КОВАН ДЕРЕ, с площ 7,007 дка, трета категория, съставляваща имот № 009092, при съседи на имота: имоти №№000075, 000100, 009093
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 11:29 часа
Земеделска земя
6 916.00 кв.м
165.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тамарино
Адрес
1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. КАЙКАДЖА, с площ 6,916 дка, девета категория, съставляваща имот № 005044, при съседи: имот №№ 000046, 000008, 005043, 005272, 005271
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 11:27 часа
Земеделска земя
558.00 кв.м
14.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тамарино
Адрес
1/18 идеална част от ЛОЗЕ в земл. на с. Тамарино, общ Стралджа, м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.558 дка., седма категория, съставляващо имот №003107, при съседи: имоти №№003106, 000018, 003108, 003100
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 11:26 часа
Земеделска земя
527.00 кв.м
14.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тамарино
Адрес
1/18 идеална част от ЛОЗЕ в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, м. ЛОЗЯТА, с площ от 0.527 дка., седма категория, съставляващо имот № 003106, при съседи: имоти №№ 003101; 003105; 000018; 003107
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 15 септември 2020 г. в 11:25 часа
Земеделска земя
16.30 кв.м
388.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тамарино
Адрес
1/18 идеална част от НИВА в земл. на с. Тамарино, общ. Стралджа, с площ от 16.301 дка., м. КАЛООЛУ, трета категория, съставляваща имот № 002040, при граници: имоти №№002283, 000041; 002157; 002212; 000040
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 4 септември 2020 г. в 16:03 часа
Земеделска земя
2 533.00 кв.м
950.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
Поземлен имот с площ от 2475 кв.м., X категория, в местността „Старите лозя" с идентификатор 72761.52.614 по плана на новообразуваните имоти на Тополовград,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00
Публикувано на 4 септември 2020 г. в 16:01 часа
Земеделска земя
2 475.00 кв.м
928.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
Поземлен имот с площ от 2475 кв.м., X категория, в местността „Старите лозя" с идентификатор 72761.52.614 по плана на новообразуваните имоти на Тополовград,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 4 септември 2020 г. в 16:00 часа
Земеделска земя
1 250.00 кв.м
468.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
Поземлен имот с площ от 1250 кв.м., X категория, в местността "Бекчи колиба", с идентификатор 72761.50.419 по плана на новообразуваните имоти в Тополовград, НТП - нива,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00