ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2907
Имоти
219
МПС
335
Имущество

1 от 12 до 50 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 18 февруари 2021 г. в 16:47 часа
Други
234.00 кв.м
197 856.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. Мраморно Море № 43, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 09:00
Публикувано на 18 февруари 2021 г. в 16:23 часа
Други
54.60 кв.м
71 136.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр.Ямбол, жк ”Хале”, ул.”Милин камък” №42
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 23.03.2021 до 23.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2021 09:00
Публикувано на 18 февруари 2021 г. в 15:23 часа
Парцел
5 000.00 кв.м
17 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.3566 в индустриална зона на гр.Елхово,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 14:00
Публикувано на 18 февруари 2021 г. в 14:45 часа
Други
20.00 кв.м
25 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр.Ямбол, ул. „Батак” № 34 – 36
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 09:00
Публикувано на 18 февруари 2021 г. в 13:37 часа
Други
720.00 кв.м
61 993.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Веселиново
Адрес
ТРАНЖОРНА с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Дечка Сюлемезова” 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 22.03.2021 до 22.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.04.2021 09:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 16:51 часа
Парцел с къща
1 170.00 кв.м
18 900.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Зимница
Адрес
УПИ V 50 в кв. 62 по плана на с. Зимница, община Стралджа, с площ от 1 170кв.м., ЗАЕДНО с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа със ЗП от 40 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 09:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 16:34 часа
Парцел с къща
3 340.00 кв.м
10 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златари
Адрес
с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 09:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 15:10 часа
Двустаен апартамент
66.70 кв.м
33 300.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 14, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги Бенковски” № 2, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.521.53.4.14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 09:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 14:57 часа
Парцел с къща
1 090.00 кв.м
260 424.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кабиле
Адрес
УПИ XII-420, целият с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена на полунива, със ЗП от 178 кв.м. и
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.03.2021 до 15.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.04.2021 09:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 14:05 часа
Парцел
1 430.00 кв.м
66 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кабиле
Адрес
УПИ II-419, с площ 530 кв.м., в кв. 30 по плана на с. Кабиле, Община Тунджа, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 50 кв.м., ГАРАЖ с площ 40 кв.м., заедно с всички подобрения, при граници и съседни за целия имот: улица, УПИ III-309, УПИ XII –
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 09:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 13:45 часа
Парцел
8 627.00 кв.м
33 264.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7251 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 8 627 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 14:00
Публикувано на 10 февруари 2021 г. в 13:44 часа
Парцел
496.00 кв.м
3 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 496 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 08.03.2021 до 08.04.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.04.2021 14:00