ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2259
Имоти
163
МПС
309
Имущество

13 от 24 до 43 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 15:32 часа
Земеделска земя
3 286.00 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.667 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ с площ от 3 286 кв.м., с начин на ползване – Нива
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 15:30 часа
Земеделска земя
16 998.00 кв.м
163 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
Поземлен имот с идентификатор 87374.11.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес; гр. Ямбол, м. ЖЕКОВИ АГЪЛИ, с площ от 16 998 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 16:50 часа
Други
66.72 кв.м
48 924.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ № 179, находящ се в гр. Ямбол, ул. Крали Марко № 80, вх. В, ет. 10, ап. 179, представляващ самостоятелен обект идентификатор № 87374.542.139.3.179
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 15:57 часа
Земеделска земя
2 940.00 кв.м
1 959.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Победа
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56873.24.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол, адрес на поземления имот: местност КОРИЯТА, с площ: 2940 кв.м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 15:34 часа
Парцел с къща
391.00 кв.м
20 024.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово на ул.”Тунджа”11
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 10:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 14:44 часа
Парцел с къща
53.00 кв.м
40 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 14:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:49 часа
Двустаен апартамент
66.70 кв.м
28 350.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 14, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Георги Бенковски” № 2, вх.А, ет.4, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 87374.521.53.4.14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:40 часа
Парцел
8 627.00 кв.м
30 096.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7251 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 8 627 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 14:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:38 часа
Парцел
496.00 кв.м
3 312.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ 496 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:37 часа
Парцел
3 277.00 кв.м
14 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор с идентификатор № 27382.500.7249 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, местност „Табята", с площ от 3 277 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 14:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:36 часа
Парцел
4 680.00 кв.м
17 856.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
Поземлен имот с идентификатор № 27382.500.7254 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, с адрес гр. Елхово, п.к. 8700, ул. Александър Стамболийски 170, с площ от 4 680 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 14:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:11 часа
Парцел с къща
1 170.00 кв.м
17 010.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Зимница
Адрес
УПИ V 50 в кв. 62 по плана на с. Зимница, община Стралджа, с площ от 1 170кв.м., ЗАЕДНО с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА на два етажа със ЗП от 40 кв.м
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.10.2021 до 25.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.11.2021 09:00