ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2754
Имоти
227
МПС
257
Имущество

-11 от 0 до 55 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 17 август 2020 г. в 10:17 часа
Земеделска земя
3 331.00 кв.м
2 728.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Инзово
Адрес
местността ХАИР БОСТАН
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:45
Публикувано на 17 август 2020 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
2 499.00 кв.м
2 052.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Инзово
Адрес
местността КОРИЙСКИ БОЗАЛЪК
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:30
Публикувано на 17 август 2020 г. в 10:11 часа
Земеделска земя
3 124.00 кв.м
3 016.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Крумово
Адрес
местността БАЛАЛИЙ
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:15
Публикувано на 17 август 2020 г. в 10:09 часа
Земеделска земя
5 400.00 кв.м
5 212.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Крумово
Адрес
местността КАЙРАКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:00
Публикувано на 17 август 2020 г. в 09:52 часа
Земеделска земя
478.00 кв.м
10 776.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
местността ПОКРИТИЯ КЛАДЕНЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 12:30
Публикувано на 12 август 2020 г. в 16:29 часа
Парцел с къща
1 500.00 кв.м
4 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Иречеково
Адрес
Поземлен имот IV-2 с площ 1500квм в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 16:27 часа
Парцел
980.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Иречеково
Адрес
Поземлен   имот   III-2   с   площ   980 кв.м.   в   кв.30   по   плана на с.Иречеково   обл.Ямболска
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 16:26 часа
Парцел
1 080.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Иречеково
Адрес
Поземлен   имот   III-2   с   площ   980 кв.м.   в   кв.30   по   плана на с.Иречеково   обл.Ямболска
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 15:57 часа
Заведение
100.00 кв.м
52 584.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
ЖИЛИЩНА СГРАДА със зала за тихи игри със застроена площ от 109 кв.м., на два етажа, въведена в експлоатация съгласно удостоверение №12/25.08.2008 г. на Главен архитект на Община Тополовград, находяща се в източната част на общински УПИ VI - 1751 в кв. 32
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 15:50 часа
Други
1 810.19 кв.м
150 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
Производствен терен от 1810.19квм,представляващ 90.69%ид.ч.от УПИ с ХІ-1776 в кв.26 по плана на гр.Тополовград,целият с площ 1996квмквм,ведно с построените в него едноетажна масивна сграда-„Столова и кухня” със ЗП 384.66квм и девететажна административна
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 15:36 часа
Други
460.00 кв.м
3 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
Дворно място с площ от 460квм, представляващо УПИ VІ в промишлена зона- стопански двор „Изток” по плана на Тополовград, при граници: улица, извънселищна територия, УПИ ІІІ и улица, ведно с построената в имота МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА със ЗП от 112 квм.
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 15:23 часа
Други
2 517.00 кв.м
67 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тополовград
Адрес
УПИ VІ в гр.Тополовград, кв.93А, Индустриална зона, с площ от 2517квм, а административен адрес гр. Тополовград, ул. България №2, ведно с построената в имота МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА на ДВА ЕТАЖА, с РЗП 1512квм
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 15:00