ПРОДАЖБА НА ИМОТИ
2813
Имоти
232
МПС
259
Имущество

-11 от 0 до 59 резултата от категория Имоти

на страница
Подредете по
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:18 часа
Земеделска земя
12 499.00 кв.м
4 872.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скалица
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 66737.18.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с.Скалица, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност МЕКЕНЯ, с площ 12499 кв.м., трайно предназначение на територията: Земе
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:16 часа
Земеделска земя
5 285.00 кв.м
2 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.20.72 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност БИМБАЛА, с площ 5285 кв.м., трайно предназначение на територията: Земед
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:14 часа
Земеделска земя
8 142.00 кв.м
3 088.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.19.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност КАЛЮВКА, с площ 8142 кв.м., трайно предназначение на територията: Земед
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 16:13 часа
Земеделска земя
6 283.00 кв.м
2 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Челник
Адрес
. ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ от Поземлен имот с идентификатор № 80306.16.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес на поземления имот: с. ЧЕЛНИК, общ. Тунджа, обл. Ямбол, местност СВЕТА ВОДА, с площ 6283 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 15:37 часа
Земеделска земя
9 000.00 кв.м
3 928.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лесово
Адрес
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор № 43459.44.430 по кадастралната карта  и кадастралните регистри, находящ се в землището на с. ЛЕСОВО в местността „АЛИ ГЬОЗА”  с площ 9 000 кв.м., с трайно предназначение на територията : Земеделска и начин на трайно ползван
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 15:24 часа
Земеделска земя
4 499.00 кв.м
1 432.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драма
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с ИДН:23557.29.104 площ 4.499 дка, трета категория, по кадастрална карта и стар номер № 029104 по плана за земеразделяне на с. Драма, общ. Тунджа, в местността „ЧАРКА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 15:22 часа
Земеделска земя
7 092.00 кв.м
2 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драма
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с ИДН: 23557.33.30 площ 7.092 дка, шеста категория, по кадастрална карта и стар номер № 033030 по плана за земеразделяне на с. Драма, общ. Тунджа, в местността „ДРАЖАТА”
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 15:21 часа
Земеделски имот
9 998.00 кв.м
3 176.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряново
Адрес
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НИВА с ИДН: 23978.20.320 площ 9.998 дка, трета категория,по кад. Карта и стар номер № 020320 по плана за земеразделяне на с. Дряново, общ. Тунджа, в местността „ДРАКАТА”,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 14:55 часа
Парцел
299.00 кв.м
2 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
1/10 идеална част от поземлен имот с идентификатор 87374.553.454 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол, с адрес на поземления имот: гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ХАН КАРДАМ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 14:39 часа
Други
2 917.00 кв.м
128 475.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Стралджа
Адрес
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ- ФУРАЖЕН ЦЕХ /бивша фурна/, представляващ дворно място с построените в него сгради с административен адрес в гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00
Публикувано на 18 юли 2020 г. в 14:26 часа
Други
720.00 кв.м
68 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Веселиново
Адрес
с. Веселиново, общ. Тунджа, ул. „Дечка Сюлемезова” 13
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00