ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
900.00 кв.м
Населено място
гр. Лозница
Адрес
ул.Стара планина № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, находящ се в гр. Лозница, община Лозница, област Разград, ул.Стара планина № 8 (осем), с площ 900 кв.м. (деветстотин квадратни метра), съставляващ поземлен имот 92 (деветдесет и две) по плана на град Лозница, одобрен със Заповед № 222 от 10.05.2021г. на Община Лозница, за който е отреден УПИ XV-92 (петнадесет римско – деветдесет и две арабско), в квартал 12 (дванадесет), при съседи на имота: имот 93, улица 820, имоти 91, 106, 105, 101, 100, ведно с построените в имота: 1).ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на един етаж, с декларирана застроена площ 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), състояща се от три стаи, хол и кухня, на маза с полезна площ 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра); 2).ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 31 кв.м. (тридесет и един квадратни метра), състояща се от една стая и антре, и 3).ГАРАЖ с декларирана застроена площ 13 кв.м. (тринадесет квадратни метра), по техническо описание – 18 кв.м. (осемнадесет квадратни метра).

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 11 април 2024 г. в 13:11 часа
Парцел с къща
1 078.00 кв.м
8 568.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
ул. Ком № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 11 април 2024 г. в 16:52 часа
Парцел с къща
807.00 кв.м
48 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Поровец
Адрес
ул. Витоша № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 11:30 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул.Средец № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:54 часа
Парцел с къща
886.00 кв.м
28 008.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топчии
Адрес
ул. Девети септември № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30