ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
886.00 кв.м
Населено място
с. Топчии
Адрес
ул. Девети септември № 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ урегулиран с площ 886.00 кв.м. /осемстотин осемдесет и шест квадратни метра/, неурегулиран с площ 883.00 кв.м. /осемстотин осемдесет и три квадратни метра/, с неприложена улична регулация за 3.00 кв.м. /три квадратни метра/, представляващ поземлен имот Х-435 /десет римско четиристотин тридесет и пет арабско/ в квартал 9 /девет/ по регулационен план на село Топчии, община Разград, област Разград, одобрен със Заповеди № 532/1989г. и № 1334/2004г. на Община Разград, с адрес: село Топчии, ул.Девети септември № 26 /двадесет и шест/, община Разград, област Разград, заедно с построените в него: ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с обща застроена площ от 92.81 кв.м. /деветдесет и две цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/ и МАСИВЕН ГАРАЖ със застроена площ от 24.00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, при граници: улица, имот XII-442, имот № VI-438, имот VIII-436 и имот IX-434.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 11 април 2024 г. в 13:11 часа
Парцел с къща
1 078.00 кв.м
8 568.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
ул. Ком № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 11 април 2024 г. в 16:52 часа
Парцел с къща
807.00 кв.м
48 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Поровец
Адрес
ул. Витоша № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 13:30
Публикувано на 12 април 2024 г. в 11:30 часа
Парцел с къща
1 200.00 кв.м
31 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул.Средец № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 15 април 2024 г. в 15:27 часа
Парцел с къща
900.00 кв.м
75 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лозница
Адрес
ул.Стара планина № 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30