ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 002.00 кв.м
Населено място
гр. Смядово
Адрес
СТ. КАРАДЖА № 24--26
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 10.05.2024 до 10.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.06.2024 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор № 67708.307.52, находящ се в област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, пощенски код 9820, СТ. КАРАДЖА № 24--26, вид собственост: частна, вид територия: Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ от 2002 квадратни метра, стар номер 1419, квартал 97, при съседи: 67708.307.53; 67708.307.66; 67708.307.51; 67708.307.49 . По данни от КК и КР за имота в него има посочена следната сграда: Сграда с идентификатор № 67708.307.52.1, находяща се в област Шумен, община Смядово, гр. Смядово, п.к. 9820, СТ. КАРАДЖА № 26, вид собственост: частна, функционално предназначение: селскостопанска сграда, брой етажи 1, със застроена площ от 44 квадратни метра.

По констатации на място: Сградата в имота е премахната и реално не съществува. Към момента на описа имотът е незастроен, към улицата е без ограда, от две страни е изградена ограда от оградна мрежа и бетонови стълбчета.

Ана Рашева Рашева
РЕГ. № ЧСИ
930
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх.1, ет.1, ап. 1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800017
Мобилен телефон
0898608804
Публикувано на 1 април 2024 г. в 14:47 часа
Парцел
710.00 кв.м
2 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Марково
Адрес
ул.Станьо Василев № 6 
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 11:25 часа
Парцел
1 005.00 кв.м
60 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 28.04.2024 до 28.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2024 09:00
Публикувано на 12 април 2024 г. в 11:30 часа
Парцел
1 080.00 кв.м
2 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Памукчии
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 12.05.2024 до 12.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.06.2024 09:00