ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
70.00 кв.м
Населено място
с. Къпиново
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 27.05.2024 до 27.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в с.Къпиново, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич, представляващ 1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с жилищно предназначение, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 435 кв.м., имот с пл.№ 83, за който е отреден УПИ-II-83, целия с площ от 855 кв.м, в кв.12 по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи: улица; УПИ III-82, УПИ-VI-97, УПИ-VII-96 и УПИ-I-84, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70.50 кв.м.

Николай Петров Ников
РЕГ. № ЧСИ
810
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул.”България” №1, ет.2,офис№ 205
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 621177; 058 604583
уебсайт
Публикувано на 29 април 2024 г. в 11:39 часа
Къща с парцел
73.00 кв.м
25 063.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбрава
Адрес
ул."Четиринадесета" №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 18.05.2024 до 18.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.06.2024 10:00