ПЛОЩ
666.00 кв.м
Населено място
с. Здравец
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 08.04.2024 до 08.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.05.2024 14:10
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30627.301.21 /три нула шест две седем точка три нула едно точка две едно/, представляващ новообразуван имот в територия на местности „Зайкова чука и горчивата чешма“, находящ се в землището на село Здравец, община Аврен, област Варна, земи, разположени на териториите на параграф 4 от ЗСПЗЗ, по параграф 4, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с идентификатор 30627.301.21 по плана на новообразуваните имоти на местността „Зайкова чука и горчивата чешма“, одобрен със Заповед № РД-09-7706-60/12.03.2009 г. на Областния управител на гр. Варна, със стар идентификатор № 9300021, район 301, код по ЕКАТТЕ 30627, целият с площ по скица от 666 кв. м., с начин на трайно ползване – изоставени орни земи, трайно предназначение – земеделска територия, при граници на целия имот по скица: поземлен имот с идентификатор 30627.301.20, поземлен имот с идентификатор 30627.101.41, поземлен имот с идентификатор 30627.101.40, 30627.101.39, 30627.301.23, 30627.301.10, 30627.301.22.

Станимира Димитрова Костова-Данова
РЕГ. № ЧСИ
718
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. Воден" № 7, ет.1, ателие 1 и 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 630140
Мобилен телефон
0877 630140
Публикувано на 18 януари 2024 г. в 11:46 часа
Парцел
1 620.00 кв.м
10 344.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горен чифлик
Адрес
село Горен Чифлик, община Долен Чифлик, област Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 25.03.2024 до 25.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2024 09:00
Публикувано на 15 февруари 2024 г. в 11:36 часа
Парцел
925.00 кв.м
8 370.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
С.О. "Пчелина"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 09.04.2024 до 09.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.05.2024 09:15
Публикувано на 21 февруари 2024 г. в 10:17 часа
Парцел
21 996.00 кв.м
65 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Аспарухово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 25.03.2024 до 25.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2024 09:45
Публикувано на 21 февруари 2024 г. в 10:19 часа
Парцел
33 757.00 кв.м
100 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Аспарухово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 25.03.2024 до 25.04.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.04.2024 10:00