ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 225.00 кв.м
Населено място
с. Задруга
Адрес
ул. Арда № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение ДВОРНО МЯСТО /незастроено/, находящ се в строителните граници на село Задруга, община Кубрат, област Разград, на ул. Арда № 14 /четиринадесет/, с площ 1225 кв.м. /хиляда двеста двадесет и пет квадратни метра/, съставляващ съгласно плана на селото, одобрен със Заповед № 492 от 06.06.1989год., имот планоснимачен номер 31 /тридесет и едно/ от квартал 19 /деветнадесет/, при граници: улица Арда, поземлен имот II-32, поземлен имот XI-33, поземлен имот X-34, поземлен имот пл. № 36, поземлен имот IV-30 и поземлен имот пл. № 275, който имот попада в парцел III-31, 275 /три римско тире тридесет и едно двеста седемдесет и пет арабско/ от квартал 19 /деветнадесет/ при неприложена регулация.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 10 април 2024 г. в 13:05 часа
Парцел
480.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Задруга
Адрес
ул. Арда
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Публикувано на 22 април 2024 г. в 10:57 часа
Парцел
2 620.00 кв.м
10 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кубрат
Адрес
улица Родина № 1-Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Публикувано на 23 април 2024 г. в 12:51 часа
Парцел
958.00 кв.м
4 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул. Дунав № 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:23 часа
Парцел
958.00 кв.м
7 019.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
село Ясеновец, община Разград, област Разград, ул."Дунав" №33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 10:15