ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
480.00 кв.м
Населено място
с. Задруга
Адрес
ул. Арда
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение ДВОРНО МЯСТО /незастроено/, находящ се в строителните граници на село Задруга, община Кубрат, област Разград, на ул. Арда, с площ 480 кв.м. /четиристотин и осемдесет квадратни метра/, съставляващ съгласно плана на селото, одобрен със Заповед № 492 от 06.06.1989год., имот планоснимачен номер 275 /двеста седемдесет и пет/ от квартал 19 /деветнадесет/, при граници: улица Арда, поземлен имот пл. № 31 и поземлен имот IV-30, който имот попада в парцел III-31, 275 /три римско тире тридесет и едно двеста седемдесет и пет арабско/ от квартал 19 /деветнадесет/ при неприложена регулация.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 10 април 2024 г. в 13:02 часа
Парцел
1 225.00 кв.м
3 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Задруга
Адрес
ул. Арда № 14
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Публикувано на 22 април 2024 г. в 10:57 часа
Парцел
2 620.00 кв.м
10 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кубрат
Адрес
улица Родина № 1-Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.04.2024 до 30.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2024 13:30
Публикувано на 23 април 2024 г. в 12:51 часа
Парцел
958.00 кв.м
4 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
ул. Дунав № 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 13:30
Публикувано на 20 май 2024 г. в 10:23 часа
Парцел
958.00 кв.м
7 019.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ясеновец
Адрес
село Ясеновец, община Разград, област Разград, ул."Дунав" №33
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 03.06.2024 до 03.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.07.2024 10:15