ПЛОЩ
1 485.00 кв.м
Населено място
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот № 420/ четиристотин и двадесети/ с площ от 1300 кв.м./ хиляда и триста/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, за което е отреден УПИ II-420/ втори-четиристотин и двадесети/, целият с площ от 1385 кв.м./ хиляда триста осемдесет и пет/ в кв. 58/ петдесет и осем/ с неуредени регулационни сметки по плана на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, при граници на имота: УПИ № I - 421, УПИ № III -422, УПИ 512, а по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 69170.501.420/ шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет точка петстотин и едно точка четиристотин и двадесет/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 1485 кв.м./ хиляда четиристотин осемдесет и пет/ , трайно предназначение на територита: урбанизирана, НТП: ниско застрояване, квартал: 58/ петдесет и осем/, парцел втори, при съседи:  69170.501.422,  69170.501.513,  69170.501.322,  69170.501.321,  69170.501.604,  69170.501.421.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 19 март 2024 г. в 17:17 часа
Парцел
3 080.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:30
Публикувано на 26 март 2024 г. в 12:55 часа
Парцел
900.00 кв.м
1 877.59 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градинарово
Адрес
с. Градинарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:43 часа
Парцел
3 210.00 кв.м
6 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бояна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:45
Публикувано на 11 април 2024 г. в 14:13 часа
Парцел
8 274.50 кв.м
1 813 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:30