ПЛОЩ
1 678.00 кв.м
Населено място
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2024 до 18.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2024 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 /една четвърт/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-403 /седми- четиристотин и трети/, в квартал 46 /четиридесет и шест/ по плана на село Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, целият с площ от 1670 /хиляда шестстотин и седемдесет/кв.м., при граници на имота: УПИ I-402, УПИ II-403, УПИ IV-405, а по скица на АГКК представлява 1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с идентификатор № 69170.501.403/ шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет точка петстотин и едно точка четиристотин и три/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 1678 кв.м./ хиляда шестотин седемдесет и осем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал 46/ четиридесет и шест/, парцел: VII/седми/, при съседи: 69170.501.493, 69170.501.405, 69170.501.491, 69170.501.402, 69170.501.597.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 19 март 2024 г. в 17:17 часа
Парцел
3 080.00 кв.м
6 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стефан Караджа
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:30
Публикувано на 26 март 2024 г. в 12:55 часа
Парцел
900.00 кв.м
1 877.59 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градинарово
Адрес
с. Градинарово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 4 април 2024 г. в 10:43 часа
Парцел
3 210.00 кв.м
6 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бояна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 04.06.2024 до 04.07.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2024 09:45
Публикувано на 11 април 2024 г. в 14:13 часа
Парцел
8 274.50 кв.м
1 813 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 29.04.2024 до 29.05.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2024 10:30