ПЛОЩ
2 998.00 кв.м
Населено място
с. Славейково
Адрес
с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, м-ст Сърта
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЛОЗЕ С № 055079, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛАВЕЙКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА, М-СТ СЪРТА, С ПЛОЩ ОТ 2.999 /ДВЕ ЦЯЛО ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТ/ ДКА., ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, ПРИ ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ: ИМОТ № 050080 ЛОЗЕ НА НИКОЛА КИРЧЕВ ТУНЧЕВ, ИМОТ № 55295 ПОЛСКИ ПЪТ СОБСВЕНОСТ НА КМЕТСТВО С. СЛАВЕЙКОВО, ИМОТ №55078 ЛОЗЕ СОБСТВЕНОСТ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЙОРДАН СЛАВОВ МОМЧЕВ, ИМОТ № 55296 ПОЛСКИ ПЪТ  СОБСВЕНОСТ НА КМЕТСТВО С. СЛАВЕЙКОВО,  А СЪГЛАСНО КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ, ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-18-978/22.12.2017 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 66963.55.79 /ШЕСТ ШЕСТ ДЕВЕТ ШЕСТ ТРИ ТОЧКА ПЕТ ПЕТ ТОЧКА СЕДЕМ ДЕВЕТ/, НАХОДЯЩ СЕ В С. СЛАВЕЙКОВО, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА, МЕСТНОСТ СЪРТА, С ПЛОЩ 2998 /ДВЕ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСЕМ/  КВ.М.,  ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА: ЗЕМЕДЕЛСКА,  НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: ЛОЗЕ, КАТЕГОРИЯ НА ЗЕМЯТА: 3 /ТРИ/, ПРИ ГРАНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ, ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 66963.55.295, 66963.55.80,66963.55.296, 66963.55.78.

Захари Златков Димитров
РЕГ. № ЧСИ
808
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Мусала" 2, ет.1, ап.1
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 610944
Публикувано на 20 март 2024 г. в 15:09 часа
Земеделска земя
4 003.00 кв.м
6 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:15
Публикувано на 21 март 2024 г. в 11:15 часа
Земеделска земя
19 191.00 кв.м
24 386.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Киселово
Адрес
с. Генерал Киселово, м-ст Чернозем
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 21 март 2024 г. в 14:45 часа
Земеделска земя
10 001.00 кв.м
19 777.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:30
Публикувано на 13 май 2024 г. в 14:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
6 565.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00