ПЛОЩ
4 003.00 кв.м
Населено място
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с НТП: изоставена орна земя, находящ се в землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, , местност  КЪРЧАНЛЪКА с площ от 4003 кв.м./ четири хиляди и три/, от които 3663/ три хиляди шестотин шестдесет и три/ кв.м. трета категория и 340/ триста и четиридесет/ кв.м. шеста категория, представляващ имот № 050007/ нула петдесет нула нула седем/ по планаза земеразделяне на селото, при граници: Имот №№ 000557, 050036, 050042, 002206, 000028, а по скица на АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 54145.50.7/ петдесет и четири хиляди сто четиридесет и пет точка петдесет точка седем/, находящ се в с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, , местност  КЪРЧАНЛЪКА с площ от 4003 кв.м./ четири хиляди и три/, трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: изоставена орна земя, трета категория, номер по предходен план:  050007/ нула петдесет нула нула седем/, при съседи:54145.50.70, 54145.50.82, 54145.50.42, 54145.50.36, 54145.50.75.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 22 януари 2024 г. в 16:33 часа
Земеделска земя
2 998.00 кв.м
3 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Славейково
Адрес
с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна, м-ст Сърта
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 13.05.2024 до 13.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2024 09:00
Публикувано на 21 март 2024 г. в 11:15 часа
Земеделска земя
19 191.00 кв.м
24 386.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Киселово
Адрес
с. Генерал Киселово, м-ст Чернозем
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 14.05.2024 до 14.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.06.2024 09:00
Публикувано на 21 март 2024 г. в 14:45 часа
Земеделска земя
10 001.00 кв.м
19 777.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:30
Публикувано на 13 май 2024 г. в 14:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
6 565.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Осеново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 17.05.2024 до 17.06.2024
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.06.2024 09:00